Tendence

Ani tradiční čínský horoskop nedokáže s absolutní přesností nikomu říct, co ho čeká konkrétně v dalších dnech. Přesto ale dokáže předpovědět velmi dobře obecné tendence a upozornit na vlivy, spojené nejen s nebeskými tělesy, ale i s přírodními jevy, protože východní filosofie a věda obecně jsou úzce spjaty a propojeny s přírodou, ze které čerpají již tisíciletí poučení a znalosti.

Tradice a znalosti

Východoasijská tradice je mnohem starší, než tradice astrologie západní kultury – tedy naší civilizace. Proto je suma znalostí a zkušenosti asijských astrologů mnohem větší a komplexnější, než u astrologů západního typu, navazujících na cca dvě tisíciletí starou tradici, navíc velice mělkou, protože staří Sumeřané, ani Egypťané a Peršané nedávali pohybu nebeských těles takovou váhu, jako svým mečům a šípům.