Paměť

To, co jsme dříve zvládali pod tlakem, se nám už nedaří. Před odchodem do důchodu jsme snad byli jinak vyladění. Teď nám selhává paměť a my se nachodíme. Říká se tomu špajzová turistika. Takže si musíme všechno zapisovat. Vzpomínám si, jak jsem vezla matku do nemocnice a zapomněla jsem doporučující dopis. Matka mi řekla, jak […]