Přípojka

na veřejnou kanalizaci kanalizační přípojka

Máte jasno v tom, jestliže má vlastník vybudovanou žumpu, je-li povinen připojit se na veřejnou kanalizaci, která se v obci vybudovala? Vlastník nemovitosti, na níž vznikají odpadní vody, je povinen připojit nemovitost, v níž vznikají odpadní vody, na veřejnou kanalizaci kanalizační přípojka a splnit technické podmínky týkající se zejména místa a způsobu připojení na veřejnou kanalizaci.

Vlastník žumpy je dále povinen uzavřít smlouvu o připojení přes kanalizační Přípojka s vlastníkem veřejné kanalizace, pokud v obci, na jejímž území se nemovitost nachází je zřízena a vlastník nemovitosti nemá povolení příslušného orgánu státní vodní správy na jiný způsob nakládání s odpadními vodami.

Bez kanalizační přípojka se tedy v podstatě neobejdete

Jdeme do kanalizační i vodovodní přípojka s vámi!