Jak se staví

Je dobře zdokumentováno, že naši prapředci používali ke konstrukci svých prvních příbytků samozřejmě výhradně dostupné přírodní materiály. T už se chránili před chladem, nepřízní počasí, ostrým sluncem, nebo před zvěří, či pouze proto, aby si uchovali jistou diskrétní zónu kolem sebe a své rodiny. Je to ostatně běžné i u mnoha zástupců zvířecí říše.

Další vývoj

Postupem doby a s vývojem civilizace se také zdokonalovala technika budování sídel. Postupně se přecházelo od společných, či individuálních budov, protože to již byly opravu budovy, vedoucí pomalu, ale jistě, ke stále složitější i veřejně prospěšné architektuře. Postupně nastupoval kámen, jako velice pevný materiál, ale dřevostavby nevymizely z lidských dějin zcela nikdy. Nejen pro své vlastnosti, ale také proto, že kámen a jiné materiály nejsou obnovitelné, zatímco stromy ano.